PROGRAM KONFERENCJI

Kliknij w tytuł sesji, aby otworzyć plan szczegółowy poszczególnych sesji

21.10.2021 Czwartek
14:00-15:30 SALA I
Mózgowe Porażenie Dziecięce oczami Gastroenterologa i Psychologa – o czym warto i w jaki sposób rozmawiać z rodzicami
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, dr n. med. Anna Bukowska-Posadzy
Sponsor Nutricia
15:30-15:45 Przerwa
15:45-17:15 Warsztaty Sekcji Alergii Pokarmowej 
ANAFILAKSJA – wszystko co lekarz musi wiedzieć o rozpoznaniu, leczeniu i monitorowaniu pacjenta z anafilaksją na pokarmy
Prowadzący: dr hab. n. med. Andrea Horvath, dr med. Łukasz Błażowski, prof. Elżbieta Jarocka-Cyrta, dr med. Agnieszka Krauze 
Sponsor MJN RB
17:15-17:45 Przerwa
17:45–19:15 Sesja Inauguracyjna, uroczyste otwarcie Zjazdu
Wykład inauguracyjny: Gastroenterologia dziecięca w epoce COVID-19
dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień, prezes PTGHiŻD
 
22.10.2021 Piątek
9:00–11:20 SALA I
Sesja Plenarna I
11:20-11:35 Przerwa
11:35-13:40 SALA I SALA II
Sesja tematyczna: Choroby wątroby Sesja tematyczna: Nieswoiste zapalenia jelit
13:40-14:10 Przerwa
14:10-16:15 SALA I SALA II
Sesja tematyczna: Celiakia i choroby autoimmunologiczne Sesja tematyczna: Alergia i nietolerancja pokarmowa
16:15-16:30 Przerwa
16:30-17:30 SALA I
Sesja sponsorowana Nutricia
17:30-17:45 Przerwa
17:45-19:30 SALA I SALA II
Sesja tematyczna: Choroby trzustki Sesja tematyczna: Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego
 
23.10.2021 Sobota
8:00-9:50 SALA I
Sesja Plenarna II
9:50-10:05 Przerwa
10:05-12:15 SALA I SALA II
Sesja tematyczna: Żywienie dzieci Sesja tematyczna: Endoskopia przewodu pokarmowego
12:15-12:30 Przerwa
12:30-14:05 SALA I SALA II
Sesja tematyczna: Kazuistyka w gastroenterologii dziecięcej – prezentacja najciekawszych plakatów z opisami przypadków  Sesja tematyczna: Zespół metaboliczny
14:05-14:15 Przerwa
14:15-15:15 SALA I
Sesja: Psychosomatyka w gastroenterologii dziecięcej
 15:15 Wystąpienia końcowe, wręczenie nagród.
Zakończenie Zjazdu